KONGRE : Aylık Toplantı ve Fuar Haberleri Dergisi.


Çözüm Ortakları olarak Profesyonel Konferans Düzenleyicileri ve Konferans Tercümanları

Son 20 yılda Türkiye’de düzenlenen uluslararası konferansların sayısında önemli bir artış oldu. 1996 yılında İstanbul’da düzenlenen HABİTAT II konferansı, 20.000’e yakın delegenin katıldığı ve o güne kadar Türkiye’nin evsahipliği yaptığı en büyük toplantılardan bir tanesiydi. Sonraki yıllarda sayısız uluslararası zirve düzenleyen Türkiye, önümüzdeki yıl da IMF’nin yıllık toplantısı gibi önemli bir toplantıya evsahipliği yapacak. Her yıl düzenlenen yüzlerce irili ufaklı uluslararası toplantıyı da düşünürsek kongre sektöründe önemli bir büyümenin ve potansiyelin olduğu bir gerçek; ancak bunun altyapı, insan gücü ve ulusal ve uluslararası standartlara uygunluk açısından desteklenmesi de gerekiyor.

Uluslararası konferansların ayrılmaz bir parçası, o konferansa katılanların birbirleriyle anlaşabilmelerini sağlayan konferans tercümanlarıdır. 20 yıl önce pek tanınmayan ve daha çok 1991 yılında Körfez Savaşı sırasında televizyonda yapılan simültane çevirilerle herkesin bir anda dikkatini çeken konferans tercümanları, aslında 40 yıldır Türkiye’de mesleki işbirliği ve dayanışma çabası içindeler.

Meslek örgütümüz Birleşik Konferans Tercümanları Derneği (BKTD), 1969 yılında konferans tercümanlığı mesleğinin ülke çapında tanıtımını sağlamayı ve çalışma koşullarıyla meslek kuralları konusunda uluslararası standartlara uygun ilkeleri yerleştirmeyi amaçlayarak kurulmuştur.

Bu amaç doğrultusunda BKTD, son yıllarda konferans tercümanlarının meslek standartları ve çalışma koşulları hakkında meslek içi toplantılar düzenledi; teknik altyapının uluslararası normlara uygun hale gelmesi için TSE’ye başvurarak, ISO 2603 ve ISO 4043 sayılı sabit ve taşınabilir kabinler için geçerli uluslararası standartların Ocak 2007 itibarıyla Türk Standardı haline gelmesini sağladı ve tüm hizmet sağlayıcıların bu teknik standartlara uyması konusunda adımlar attı.

ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUN
ÇEVİRİ HİZMETİ VERİLEBİLMESİ İÇİN...

Ancak, konferanslarda sağlanan çeviri hizmetinin en kaliteli ve etkin şekilde sunulması ve Türkiye’de kongre sektöründe her anlamda ulusal ve uluslararası standartlara uygun çeviri hizmeti verilebilmesi için konferans tercümanları ve simültane çeviri altyapısını sağlayan teknik hizmet sağlayıcıların yanı sıra, profesyonel konferans düzenleyicileri (PCO) ile de mesleğimizin kuralları ve standartları konusundaki bilgi alışverişini artırmanın önemine inanıyoruz. Böyle bir diyalog, PCO, konferans tercümanı ve teknik hizmet sağlayıcı firma arasındaki çözüm ortaklığına katkı sağlayacak ve konferanslarda sağlanan çeviri hizmetleri organizasyonunu daha da etkili kılacaktır.

İşte bu çözüm ortaklığını geliştirmek ve pekiştirmek için, BKTD olarak Eylül ayında İstanbul’da bir uluslararası konferans düzenleyeceğiz. Merkezi İsviçre’de bulunan Uluslararası Konferans Tercümanları Derneği (AIIC) Başkanı ve Avrupa Birliği Toplantı Altyapısı Birimi Başkanının konuk olarak katılacağı toplantımızda, kongre sektörünün temsilcileriyle birlikte konferans tercümanlığı mesleğinin altyapısını oluşturan uluslararası ve ulusal mesleki ve teknik standartların Türkiye’de doğru, kapsamlı ve yaygın bir şekilde uygulanmasına katkı sağlamak ve yüksek kaliteli konferans hizmetlerine duyulan talebin artışı karşısında mesleki işbirliği ortamı oluşturmak için zemin yaratmak istiyoruz.

Bu çabamızın ülkemizi uluslararası kongre turizminin en doğru adresi haline getirmek yolunda atılan tüm adımları desteklemek açısından da faydalı olacağına inanıyor ve tüm PCO’ları konferansımıza katılmak üzere bizimle temasa geçmeye davet ediyoruz.

Daha fazla bilgi için bktd@bktd.org

Hande Güner

Birleşik Konferans Tercümanları Derneği Başkanı, AICC Türkiye Bölgesi Genel Sekreteri
Profesyonel Konferans Çevirmeni