KONGRE : Aylık Toplantı ve Fuar Haberleri Dergisi.


“Konferans Tercümanları nereye gidiyor?”

Birleşik Konferans Tercümanları Derneği (BKTD) ile Uluslararası Konferans Tercümanlığı Derneği (AIIC) 9 Eylül’de The Marmara İstanbul Hotel’de “ Konferans Tercümanları Nereye Gidiyor? ” adlı uluslararası bir konferans düzenledi.

Konferansta, iletişim aracı olarak kongrelerin başarıya ulaşmasında önemli katkısı olan konferans tercümanları ile profesyonel kongre ve konferans organizatörleri (PCO) arasında mesleğin profesyonel standart ve kurallarına ilişkin ortak anlayış geliştirmek için çözümler tartışıldı.


Konferansın açılışına konuşmacı olarak BKTD Başkanı Hande Güner, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Cumhur Güven Taşbaşı, AIIC Başkanı Benoit Kremer, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nı temsilen Başkan Vekili Ahmet Selamet, IMAGE Halkla İlişkiler Onursal Başkanı ve IPRA 1995 Dünya Başkanı Betûl Mardin katıldı.


BKTD üyeleri toplu halde


Devamı Kongre Rehber Dergisi Ekim 2008 Sayısında...

Betûl Mardini konferans tercümanlarını temsilen Hande Güner ve Zeynep Bekdik'e
teşekkür plaketi verdi.